Winter skin care  | हिवाळ्यामध्ये त्वचेची काळजी कशी घ्यावी | Home remedies for winter skin care | Winter skin care routine home remedies –

    हिवाळा सुरू झाला की आपोआपच आपली त्वचा कोरडी पडायला लागते याचे कारण म्हणजे हिवाळ्यामध्ये वातावरणामधील ओलावा किंवा आद्रता कमी होते. त्वचा कोरडी पडल्यामुळे त्वचेवर रफ पॅचेस तयार होतात…

Other Story